Lista aktualności Lista aktualności

100 „Lip Wolności” w roku stulecia odzyskania niepodległości

W Dniu Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, a przeddzień Święta Konstytucji Trzeciego Maja pracownicy Nadleśnictwa Grodziec i zaproszeni goście spotkali  się przy leśniczówce Leśnictwa Brudzew aby uczcić stulecie odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską oraz stulecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Było to również nawiązanie do tradycji, która narodziła się w latach trzydziestych XX. wieku, gdy podczas uroczystych obchodów, zwanych „Dniami Lasu”, posadzono w Wielkopolsce pierwsze drzewa okolicznościowe.  W nawiązaniu do walk niepodległościowych i Powstania Wielkopolskiego nazwano je „Lipami Wolności”. Leśnicy i pracownicy Nadleśnictwa Grodziec postanowili również oddać hołd wszystkim tym, którzy przez ostatnie sto lat przez swoją walkę i pracę przyczynili się do trwania naszego kraju na mapie Europy. Uroczystość otworzył Nadleśniczy Nadleśnictwa Grodziec Waldemar Cierniak, który powitał gości, m.in. Wójta Gminy Blizanów Sławomira Musioła, księży: Wicedziekana Andrzeja Lewandowskiego Proboszcza Parafii św. Stanisława Kostki w Brudzewie Kaliskim oraz Tomasza Strzeleckiego Proboszcza Parafii Narodzenia NMP w Blizanowie. Nadleśniczy w  swoim wystąpieniu powiedział m. in.
- „[…] Sadząc 100 „Lip Wolności”  mamy nadzieję, że powstała w ten sposób „Aleja Wolności” będzie przez wieki świadectwem naszej pamięci i dbałości o miejsca związane z historią i kulturą naszego narodu. Na pewno wiele jest drzew w naszych lasach, które były świadkami wojen, walk niepodległościowych, ludzkich historii i dramatów. Dzisiaj w czasach pokoju i wolności walka o zachowanie podstawowych idei i wartości takich jak: wiara, ojczyzna, dobro, sprawiedliwość oraz prawda ma inny wymiar. Wymiar rzetelnej pracy i postawy którą na co dzień wykonują polscy leśnicy -  Dla lasu, dla ludzi”.
Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie sadzonek lipy drobnolistnej oraz okolicznościowe wystąpienia księży i  wójta Blizanowa. Jeszcze tylko odśpiewano hymn i rozpoczęło się sadzenie. Miejsca sadzenia zostały ponumerowane, tak aby w pamiątkowym certyfikacie można było utrwalić nadane im imiona oraz dane osób sadzących. Drzewko nr 1 posadzili wójt Sławomir Musioł i nadleśniczy Waldemar Cierniak. Wszystkie lipy zabezpieczono przed zgryzaniem przez zwierzynę płową osłonkami tak aby mogły rosnąć bez zagrożenia.


„Poważna lipo, sadów królowo,
Drzew naszej ziemi stara matrono, […]
Co masz woń lilij i słodycz miodu
Lubię Cię widzieć matką narodu […]
    [„Lipa” W. Chomętowski]

Do powstania artykułu wykorzystano materiały z publikacji „Dzień Lasu – święto nie tylko leśników” (A. Antowski, R. Śniegocki)

Więcej o wydarzeniu z prasy lokalnej: http://www.blizanow.ug.gov.pl/index.php