Lista aktualności Lista aktualności

SADZENIE DRZEW

W przeszłości lasy zajmowały niemal cały obszar Polski. W ciągu stuleci ich powierzchnia zmniejszała się i pod koniec XVIII wieku lesistość naszego kraju wynosiła ok. 40%, a w 1945 roku niecałe 21%. Dzięki pracy leśników od 1945 roku lesistość Polski cały czas wzrasta i obecnie kształtuje się na poziomie ok. 29%. Według założeń Krajowego Programu Zwiększania Lesistości (KPZL) w 2020 roku lesistość wzrośnie do 30%, a w 2050 roku do 33%.

 Lasy spełniają różnorodne funkcje, min. Przyrodnicze, produkcyjne i społeczne i są dobrem ogólnonarodowym. Z tego względu tak ważna jest edukacja przyrodniczo-leśna by wiedza i świadomość o potrzebie ochrony tego bogactwa wzrastała w społeczeństwie. Dlatego też 21 kwietnia 2017 roku w Nadleśnictwie Grodziec, w Leśnictwie Grodziec harcerze z Drużyny Harcerskiej „OPOKA" w Grodźcu wzięli udział w akcji sadzenia drzew. Przed sadzeniem miała miejsce lekcja przyrodnicza, na temat roli drzew i ich wpływu na środowisko. Następnie, po krótkim instruktarzu harcerze ochoczo przystąpili do pracy.

Nadleśnictwo Grodziec składa serdeczne podziękowania Drużynie Harcerskiej „OPOKA" z Grodźca