Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie

Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF i ekosystemów reprezentatywnych .

Nadleśniczy Nadleśnictwa Grodziec informuje, że  28 lutego 2014 roku o godz. 15.00 zakończyły się  konsultacje społeczne dotyczące identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF i ekosystemów reprezentatywnych , zgodnie ze standardami FSC .
W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych , w wyznaczonym terminie ( tj. od 12 do 28 lutego 2014 roku ) nie wniesiono uwag do identyfikacji lasów HCFV
i ekosystemów reprezentatywnych .