Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL).

Łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r.

Certyfikaty

Nadleśnictwo Grodziec posiada dwa certyfikaty FSC i PEFC

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce.

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU. OPRYSKI CHEMICZNE

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU. OPRYSKI CHEMICZNE

Opryski chemiczne od 15.05.2018 r. do 20.06.2018 r.

UWAGA

LOTNICZE ZABIEGI RATOWNICZE W LASACH

Środkiem ochrony roślin DIMILIN w dawce 0,1 l/ha. INSEKTYCYD o działaniu żołądkowym.

Okres prewencji dla ludzi i zwierząt (w tym pszczół):

- do czasu wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Karencja na runo leśne:

-24 godziny.

Teren objęty zabiegiem:

Leśnictwo Ciemierów - Leśnictwo Kamień - Leśnictwo Stawisko Leśnictwo Zagórów - Leśnictwo Biała Królikowska Leśnictwo Kaźmierka - Leśnictwo Borowiec - Leśnictwo Józefów Leśnictwo Brudzew - Leśnictwo Lipe -
Leśnictwo Zbiersk Leśnictwo Łagiewniki -
Leśnictwo Dzierzbin - Leśnictwo Grodziec.

Zabiegi będą obejmowały jednostki samorządu terytorialnego:

Starostwo Powiatowe w Kaliszu (Gminy: Blizanów, Mycielin, Stawiszyn)
Starostwo Powiatowe w Koninie (Gminy: Rychwał, Grodziec, Stare Miasto)
Starostwo Powiatowe w Pleszewie (Gminy: Chocz, Gizałki)
Starostwo Powiatowe w Słupcy (Gmina Zagórów) Starostwo Powiatowe we Wrześni (Gmina Pyzdry).

Okres wykonywania zabiegów

od 15.05.2018r. do 20.06.2018r.

Teren objęty zabiegiem będzie oznakowany za pomocą tablic:

„ZAKAZ WSTĘPU. OPRYSKI CHEMICZNE
od 15.05.2018r. do 20.06.2018r.”

Nadleśniczy Nadleśnictwa Grodziec

 

Podstawa prawna: Art. 40 ust. 3 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 (Dz.U. 2013 poz. 455)