Asset Publisher Asset Publisher

Komiks upamiętni udział leśników w Powstaniu Wielkopolskim

W dodatku do dzisiejszego wydania Głosu Wielkopolskiego znajdziemy zapisaną w komiksowym obrazie historię powstańczego zrywu, który rozpoczął się 27. grudnia 2018 roku z udziałem wielkopolskich leśników. W interesujący sposób autorzy przedstawiają epizody związane z miłosławską "Bagatelką" siedzibą leśników, którzy właczyli się w walkę o niepodległość.

Więcej o tej publikacji tu:

http://www.poznan.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/i4ZQ/content/wolnosc-w-sercu-lasy-czyli-niebagatelna-opowiesc-o-pewnej-bagatelce