Asset Publisher Asset Publisher

UWAGA! Lotnicze zabiegi ratownicze

Zakaz wstępu do lasu na wyznaczonym terenie w dniach 10.05. - 30.06.2019 r.

UWAGA

LOTNICZE ZABIEGI RATOWNICZE W LASACH

od 10.05.2019r. do 20.06.2019r.

 

Środkiem ochrony roślin DIMILIN w dawce 0,1 l/ha.

INSEKTYCYD o działaniu żołądkowym.

Okres prewencji dla ludzi i zwierząt (w tym pszczół):

do czasu wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Karencja na runo leśne:  24 godziny.

Teren objęty zabiegiem:

Do zabiegu zostały zakwalifikowane drzewostany:

 • Leśnictwa Ciemierów, Leśnictwa Kamień (okolice miejscowości Lisewo, Ciemierów, Lisewska Kolonia, Tomice, Górne Grądy) (pole nr 1)
 • Leśnictwa Zagórów, Leśnictwa Łagiewniki, Leśnictwa Biała Królikowska, Leśnictwa Stawisko (okolice miejscowości Trąbczyn D., Łazińsk I, Łazińsk II, Huta, Czarny Bród, Bystrzyca, Biskupice, Królików, Orlina Duża, Orlina Mała, Kolonia Ostrowska, Studzianka) (pole nr 2),
 • Leśnictwa Kamień (okolice miejscowości Świerczyna, Nowy Toporów) (pole nr 3)
 • Leśnictwa Dzierzbin (okolice miejscowości Dzierzbin, Rudunki, Bogusławice, Rybie) (pole nr 4, pole nr 5).

 

Zabiegi będą obejmowały jednostki samorządu terytorialnego:

 • Starostwo Powiatowe w Kaliszu (Gmina Mycielin)
 • Starostwo Powiatowe w Koninie (Gminy: Grodziec, Rychwał, Rzgów)
 • Starostwo Powiatowe w Pleszewie (Gmina Gizałki)
 • Starostwo Powiatowe w Słupcy (Gmina Zagórów)
 • Starostwo Powiatowe we Wrześni (Gmina Pyzdry)

 

Teren objęty zabiegiem będzie oznakowany za pomocą tablic:

 

„ZAKAZ WSTĘPU. ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN OD 10.05.2019 DO 20.06.2019. ZAKAZ ZBIORU RUNA LEŚNEGO DO 21.06.2019”

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Grodziec

 

Podstawa prawna:

Art. 40 ust. 3 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1310 z późniejszymi zmianami)

 

UWAGA

LOTNICZE ZABIEGI RATOWNICZE W LASACH

od 17.05.2019r. do 20.06.2019r.

 

 

Środkiem ochrony roślin DIMILIN w dawce 0,1 l/ha.

INSEKTYCYD o działaniu żołądkowym.

Okres prewencji dla ludzi i zwierząt (w tym pszczół):

do czasu wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Karencja na runo leśne:

24 godziny.

Teren objęty zabiegiem:

Do zabiegu zostały zakwalifikowane drzewostany:

 • Leśnictwa Stawisko i Leśnictwa Kamień (okolice miejscowości Studzianka, Kolonia Ostrowska, Wierzchy, Anielewo, Huta Łukomska, Łazińsk Pierwszy) (pole nr 6).

 

Zabiegi będą obejmowały jednostki samorządu terytorialnego:

 • Starostwo Powiatowe w Pleszewie (Gmina Gizałki)
 • Starostwo Powiatowe w Słupcy (Gmina Zagórów)
 • Starostwo Powiatowe we Wrześni (Gmina Pyzdry)

 

Teren objęty zabiegiem będzie oznakowany za pomocą tablic:

 

„ZAKAZ WSTĘPU. ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN OD 17.05.2019 DO 20.06.2019. ZAKAZ ZBIORU RUNA LEŚNEGO DO 21.06.2019”

   

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Grodziec

 

 

  

Podstawa prawna:

Art. 40 ust. 3 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1310 z późniejszymi zmianami)