Aktualności

« Powrót

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w sprawie derogacji na środek chemiczny DIMILIN 480 SC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konsultacji społecznej na temat konieczności użycia środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480SC, który służy do ochrony drzewostanów sosnowych przed barczatką sosnówką, brudnicą mniszką i borecznikiem sosnowcem. 

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://www.poznan.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/i4ZQ/content/derogacja-konsultacje-spoleczne#.WHxzF71VH2Y

 


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy